ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia nr 14 z dnia 26.02.2020 r. na przeprowadzenie szkolenia z zakresu współpracy z mediami w ramach projektu pt. „Otwarte Pomorze. Integracja w działaniu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO Nazwa organizacji: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Adres: 80-866…