Ankieta jest przeprowadzana w celu wsparcia osób pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w województwie pomorskim w
diagnostyce dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz przystosowania systemu badania kompetencji oraz gotowości szkolnej do pracy w
środowisku międzykulturowym.

1. W jakiej sprawie wydawane są opinie dot. uczniów przybywających z zagranicy (tzn. co opiniujecie)?2. Jakie obszary funkcjonowania ucznia z doświadczeniem migracyjnym, poddawane są diagnozie:

kontakty społecznekomunikacjapercepcjaprocesy poznawczesłownictwoartykulacjasłuch fonemowyinne

Jeśli inne to jakie?3. Jacy specjaliści i w jakim zakresie to robią?

- Psycholog
- Pedagog
- Logopeda

- inny specjalista
zakres4. Wymień metody i narzędzia diagnostyczne używacie, jak je adaptujecie,jak interpretujecie?

Metody:
Narzędzia:
Sposób interpretacji, adaptacji:5. Jakie macie możliwości radzenia sobie z barierą językową w poradni?

wielojęzyczność diagnostybudżet na tłumaczainne
Inne? Jakie?6. Jakie możliwości radzenia sobie z barierą językowa macie w poradni wzakresie kontaktu z rodzicem, w tym wypełnienia wniosków poradnisporządzonych w języku polskim, otrzymania informacji o przebiegupostępowania i wynikach w sposób przystępny i zapewniający klientowiświadome podjęcie decyzji np. dotyczące złożenia wniosku?

wielojęzyczność diagnostybudżet na tłumaczainne
Inne? Jakie?7. Czy w badanach uwzględniacie różnice kulturowe?

TakNie

Jeśli tak, to w jaki sposób?8.Jaka jest praktyka w przypadku podejrzenia niepełnosprawnościintelektualnej ucznia (zachodzą tu komplikacje metodologiczne i etyczne)?9. Jakie wydajecie zalecenia i jakich obszarów dotyczą zalecenia poradni w przypadku uczniów przybywających z zagranicy?10. Jakie kryteria przyjmujesz w opiniowaniu o dojrzałości szkolnej ucznia?11. Czy uznajecie dokumentację medyczną/psychologiczną z instytucji kraju pochodzenia dziecka?

TakTak, jeżeli jest tłumaczenieNie

Jeśli nie, to dlaczego?W celu przystosowania systemu badania kompetencji oraz gotowości szkolnej dopracy w środowisku międzykulturowym zostaną wypracowane procedury irekomendowane narzędzia do badania gotowości szkolnej dzieckadwujęzycznego/dziecka cudzoziemskiego oraz do badania preferencjizawodowych.

Czy jesteś zainteresowany/a współpracą nad opracowaniem ww. procedur irekomendacji?
Jeśli tak - prosimy o pozostawienie nam swojego adresu email: