Ankieta ewaluacyjna szkolenie kompetencji komunikacji międzykulturowych

Czy szkolenie dostarczyło oczekiwanej wiedzy na temat komunikacji międzykulturowej TAKNIE Czy ta wiedza będzie przydatna w pracy z dziećmi? TAKNIE Na ile określasz praktyczność treści poruszanych na szkoleniu 12345678910 Trafność doboru treści szkolenia 12345 Jakość prowadzenia szkolenia 12345 Czy forma zdalna była utrudnieniem? Jeśli tak to w jakiej skali? nie12345 Czy weźmiesz udział w szkoleniu…

Ankieta potrzeb szkoleniowych dla osób biorących udział w szkoleniu z kompetencji komunikacji międzykulturowej

Czy w ciągu ostatnich 3 lat odbyłaś/odbyłeś szkolenie kompetencji komunikacji międzykulturowej TAKNIE Jeżeli tak, to co wykorzystałaś/łeś w pracy Jaka część szkolenia była dla Ciebie znacząca? Czy znasz teorie z zakresu komunikacji międzykulturowej? TAKNIE Czy znasz narzędzia komunikacyjne? TAKNIE Czy znasz narzędzia komunikacji międzykulturowej? TAKNIE Jak długo pracujesz z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym? Z jakich…