W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16.30 -20.00 w CWII dyżurują wolontariusze Punktu Ochrony Praw Imigrantów.

Czekamy na imigrantów, którzy doświadczyli nierównego traktowania ze względu na swoją przynależność narodową.

Możemy pomóc między innymi w takich sprawach:

Praca

np.:

 • niezrozumiała umowa,
 • problem z wypłaceniem wynagrodzeń,
 • praca nielegalna,
 • praca bez odpowiednich zabezpieczeń.

Mieszkania

np.:

 • brak pisemnej umowy najmu,
 • żądanie wygórowanych kaucji,
 • niezwracanie kaucji po rozwiązaniu umowy.

Bezpieczeństwo

np.:

 • przemoc,
 • obelgi w miejscu pracy lub miejscach publicznych,
 • trudności w kontaktach z policją np. niezapewnienie tłumacza.

Szkoła

np.:

 • Niezapewnienie dziecku odpowiedniej liczby zajęć dodatkowych czy kursów przygotowawczych.

Sprawy urzędowe

np.

 • pozostawianie spraw bez rozpoznania,
 • utrudnianie wglądu do akt własnej sprawy,
 • odmowa przyjęcia wniosku,
 • uzupełnienia braków,
 • żądanie dodatkowych dokumentów, których nie ma w informacji na temat składania wniosków,
 • trudności w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

Czekamy też na osoby, które są w Polsce z dziećmi poniżej 18 lat i czekają kilka miesięcy na wydanie karty pobytu.